Що треба знати людині з інвалідністю при влаштуванні на роботу

2016-03-09

invalidПри прийомі на роботу інвалід, крім основних документів (паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний код, документ про освіту) в обов’язковому порядку надає документ, який підтверджує інвалідність. Інвалід направлений згідно рекомендацій МСЕК, приймається на роботу без встановлення випробувального строку (стаття 26 КЗпП України).

У питаннях робочого часу інвалідів трудовим законодавством встановлені деякі обмеження зокрема встановлено, що залучення інваліда до роботи у нічний час (ст.55, статтею 172 КЗпП України), а також до надурочних робіт (ст.63,172 КЗпП України) без його на те згоди заборонено.

Щодо надання відпусток інвалідам слід відмітити, що за їх бажанням щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві, а також в зручний для них час.

Тривалість щорічної основної відпустки для інвалідів 1 та 2 групи складає 30 календарних днів, а для 3 групи 26 календарних днів (ст.6 Закону України «Про відпустки»). Тривалість відпустки без збереження заробітної плати для інвалідів 1 та 2 групи складає до 60 календарних днів щорічно, для 3 групи 30 календарних днів щорічно (ст.25 Закону України «Про відпустки»).

Звертаємо увагу ще й на те, що відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я інвалідів ( стаття 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів» ).