Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

2016-10-03

imag5878Непрацюючі фізичні особи, які постійно  надають соціальні послуги   громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,  хворим,  які  не  здатні до самообслуговування і потребують  постійної   сторонньої   допомоги   (крім   осіб, що обслуговуються соціальними службами), звернувшись до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради                 (вул. Харківська, буд. 35, каб. 135) мають право на  призначення  щомісячної компенсаційної виплати.

Компенсація призначається, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам    I групи (з 01.05.2016 – 217,50 грн., з 01.12.2016 – 232,50 грн.);

10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-інвалідам (з 01.05.2016 – 145 грн., з 01.12.2016 – 155 грн.);

7 відсотків — фізичним особам,  які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які  за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування (з 01.05.2016 – 101,50 грн., з 01.12.2016 – 108,50 грн.).

Для осіб, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та інвалідам, що надають соціальні послуги, компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам   I групи (з 01.05.2016 – 169,5 грн., з 01.12.2016 – 181,20 грн.);

10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-інвалідам (з 01.05.2016 – 113 грн., з 01.12.2016 – 120,80 грн.);

7 відсотків – фізичним особам,  які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які  за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування (з 01.05.2016 – 79,10 грн., з 01.12.2016 – 84,56 грн.).

Фізична особа,  яка надає  соціальні  послуги,  має  право одержувати   тільки одну  компенсацію  незалежно  від  кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

Компенсація призначається  з дня подання заяви фізичною особою, яка надає соціальні послуги.

Для призначення компенсації подаються такі документи:

І. непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

 1. заява про згоду надавати соціальні послуги;
 2. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 3. висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
 4. копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення особи   із  зазначенням  інформації  про відсутність  трудової  книжки  та  про  останнє  місце  роботи  чи отримання  доходів;
 5. заява про  надання  згоди  на проведення перевірки даних про доходи   особи   з  використанням  відомостей  Державного  реєстру фізичних              осіб-платників  податків (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»).

ІІ. особою,  яка потребує надання соціальних  послуг,  або  її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

 1. заява про необхідність надання соціальних послуг;
 2. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 3. копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма № 157-1/о) (надається інвалідом);
 4. висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного   стороннього   догляду   та   нездатність   особи   до самообслуговування.

ІІІ. законним  представником  дитини,  яка   потребує   надання соціальних послуг:

 1. заява про необхідність надання соціальних послуг;
 2. копія свідоцтва про народження дитини;
 3. висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини  до самообслуговування.

Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

– державну  соціальну  допомогу  на догляд відповідно до Закону України  «Про  державну  соціальну  допомогу  особам, які не мають права  на пенсію, та інвалідам» або надбавку на догляд до  державної  соціальної  допомоги згідно із Законом України «Про державну    соціальну    допомогу   інвалідам   з   дитинства   та дітям-інвалідам»;

– надбавку  на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно   до   Законів України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне  забезпечення  осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

— відшкодування  витрат на надання послуг по догляду відповідно до  Закону  України  «Про  загальнообов’язкове  державне соціальне страхування  від  нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу  на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;

3)  фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

4)  самозайнятим особам;

5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком                            лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і   не  здатні  до  самообслуговування  та перебувають   у  трудових  відносинах, у тому  числі  на  умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення пенсійного  віку, або настання інвалідності зобов’язана в десятиденний строк повідомити управління соціального захисту населення

Компенсація  виплачується  такій фізичній особі у новому розмірі з дня виповнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, якщо вона  у  цей  період надавала соціальні послуги.

Якщо фізична   особа,  якій  надаються  соціальні  послуги, перебуватиме   на санаторно-курортному лікуванні або ж  на стаціонарному лікуванні самостійно без супроводу та догляду з боку фізичної особи, яка надає соціальні послуги, виплата компенсації тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної особи  про  продовження  надання  соціальних послуг та довідок про закінчення перебування на  санаторно-курортному лікуванні або на стаціонарному лікуванні.

Компенсація виплачується державними  підприємствами і об’єднаннями зв’язку або через установи  уповноважених  банків  за письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

 

Телефони  «гарячої» лінії  для  консультацій –

60-46-04, 60-45-01

В. о. директора департаменту                                                 С.Б. Маринченко

Лагіренко 60-44-76